Very Easy Toeic - Kèm 2 CD

Very Easy Toeic - Kèm 2 CD

Bìa Mềm
SKU 2396914591740
Công ty phát hành First News - Trí Việt
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Kích thước 20 x 26 cm
Cover Bìa Mềm
Số trang 260
Ngày xuất bản 01-2012

Giới thiệu

Very Easy Toeic (S + 2CD) bao gồm 12 bài học, một bài thi mẫu và phần hỗ trợ, gồm có lời đọc băng và đáp án cho các bài tập. Mỗi bài tập trong sách luyện thi TOEIC này gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp rõ ràng và cụ thể, các bài tập ngữ pháp, và một bài kiểm tra nhỏ (Mini Test). Phần hỗ trợ gồm các tài liệu tham khảo cho các chương nói trên, bao gồm lời đọc băng cho các bài tập nghe trong mỗi bài học và bài thi mẫu, đáp án cho mỗi bài học và bài thi mẫu, và một phiếu trả lời dùng khi làm bài thi mẫu