Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Quyển 4)

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Quyển 4)

Hòa Thượng Tịnh Không
SKU 2414776117752
Công ty phát hành Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Kích thước 14 x 20 cm
Tác giả Hòa Thượng Tịnh Không
Cover Bìa cứng
Số trang 384
Ngày xuất bản 09-2013

Giới thiệu

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Quyển 4)

Trích đoạn

Trong tất cả các pháp môn, pháp môn niệm Phật là thù thắng nhất, một ngày từ sớm đến tối không có ý niệm nào khác, khởi tâm động niệm đều là A Di Đà Phật. Tôi dạy mọi người câu Phật hiệu này làm thế nào để niệm được có lực?  Xem tất cả mọi người đều là A Di Đà Phật thì niệm Phật của bạn mới có thể niệm tốt được, công phu mới có lực. Không cần phải thấy đây là Trương Tam, kia là Lý Tứ, vậy thì phiền. Đây là A Di Đà Phật, kia là A Di Đà Phật, thảy đều là A Di Đà Phật, bạn xem, bạn vĩnh viễn là A Di Đà Phật, bạn liền thành Phật rồi. Không chỉ tất cả mọi người là A Di Đà Phật, tất cả mọi việc cũng là A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật thì không có bất cứ thứ gì , đều là A Di Đà Phật biến hóa ra hết.