Những Điều Phật Đã Dạy

Những Điều Phật Đã Dạy

Walpola Rahula
SKU 2413268967554
Công ty phát hành NXB Tổng Hợp
Nhà xuất bản NXB Tổng Hợp
Kích thước 16 x 24 cm
Tác giả Walpola Rahula
Cover Bìa mềm
Số trang 296
Ngày xuất bản 11-2013

Giới thiệu

Những Điều Phật Đã Dạy

Đây là quyển sách về Phật học rất nổi tiếng, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và tái bản nhiều lần tại phương Tây từ khi xuất bản lần đầu tiên năm 1954 tại Luân Đôn. Quyển sách trình bày Phật giáo với một tinh thần  hiện đại thích hợp cho mọi người, nói về Tứ Diệu Đế, Thiền Phật giáo, Triết lý Vô ngã và những lời cuối cùng của đức Phật cùng các bài kinh chủ yếu khác, phù hợp với tinh thần  Phật giáo Nguyên Thuỷ và Đại thừa.