Lời Đạo Sư - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

Lời Đạo Sư - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

SKU 2619567973160
Công ty phát hành Công ty Văn hóa Hương Trang
Tác giả Hungkar Rinpoche
Ngày xuất bản 10-2016

Giới thiệu

Lời Đạo Sư - Giáo Huấn Khẩu Truyền Của Đức Bổn Sư

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Gửi những tấm lòng...

Tiểu sử Đức Hungkar Dorje tôn quý

Phần 1: 2011 - Việt Nam

Phần 2: 2012 - Việt Nam

Phần 3: Thư Rinpoche gửi đệ từ

1. Tương duyên

2. Gửi người tìm thầy học đạo

3. Động lực thiện lành

4. Pháp, xá lợi, đạo sư

Phần 4: Bài viết của Rinpoche

Nghệ thuật Tây Tạng và thế giới hiện đại.

***

"...Nếu các bạn như bà lão nọ, thì tôi sẽ là cái răng chó kia. Giả như chẳng có chút xá lợi nào tuôn ra từ tôi, tức là các bạn đã không được như bà lão nọ. Còn nếu các bạn được như bà lão nọ thì chắc chắn xá lợi sẽ từ tôi mà tuôn ra."